تقدیر رییس پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس از مقام آور عضو پژوهشکده در المپیاد ورزشی کارکنان وزارت بهداشت (رشته بدمینتون)

12 آذر 1402
رییس پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس از مقام آور عضو پژوهشکده در المپیاد ورزشی کارکنان وزارت بهداشت (رشته بدمینتون ) خانم "شیما ارم " تقدیر به عمل آورد . دکتر مریم فرخ نیا افزود : با توجه به اهمیت ورزش در زندگی و سلامت جسمی به ویژه برای بانوان ، لزوم توجه خاص و ویژه به این مهم از سوی روسا و مدیران واحدهای محل اشتغال کارکنان بیش از گذشته می بایست در اولویت امور قرار گیرد.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.