کنگره.پوکی.استخوان2018


2 ارديبهشت 1397
حضور چشمگیر پژوهشگران ایرانی در کنگره بین‌المللی پوکی استخوان 2018 لهستان
پژوهشگران پژوهشگاه علوم غددو متابولیسم دانشگاه تهران و پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در کنگره بین‌المللی پوکی استخوان لهستان با ارایه 18 مقاله حضور چشمگیری داشتند که مورد توجه پژوهشگران و صاحب نظران این حوزه قرار گرفت.

 
 
 
< >