رئیس پژوهشکده

1401/10/12 0:0

دکتر مریم فرخ‌نیا Dr. Maryam Farrokhnia 

 

 
دانشیار پژوهشی شیمی فیزیک
مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس
پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 
associate professor Of Physical BioChemistry
The Persian Gulf Marine Biotechnology Research Center
The Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute
Bushehr University Of Medical Sciences

 

 

ایمیل: Farrokhnia.M@Bpums.Ac.Ir   Farrokhnia.M@Gmail.Com

 

سامانه علم‌سنجی

 

 


تاریخ بروز رسانی:   13 آذر 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >